Stichting The Sacred Society is een beweging die zich inzet voor een nieuwe manier van leven zonder zich af te keren of een strijd te leveren tegen autoriteiten, mensen of instanties met een andere denk- en leefwijze. Wij focussen ons op het creëeren van een nieuwe maatschappij.

Wat past wel bij ons?

Wij zien deze bijzondere tijd als een unieke kans om het fundament te leggen voor een liefdevolle wijze van samenleven met al het leven. De geschiedenis laat ons zien dat economieën en maatschappijen die niet zijn afgestemd op harmonie en de wetten van de Natuur geen bestaansrecht voor de lange termijn hebben.
De mens die leeft met het idee dat de aarde zijn bezit is, stelt zich boven de wetten van de Natuur. Dit past niet in de nieuwe bezielde maatschappij die wij voor ons zien.

Gelijkwaardigheid is van essentieel belang om de nieuwe maatschappij met elkaar vorm te geven. Ieder lid van The Sacred Society is ongeacht zijn achtergrond gelijkwaardig. Het idee dat een ander mens of jijzelf meer waarde heeft dan een ander is oud.

Ieder mens die bereid is om in zichzelf en de nieuwe maatschappij in welke vorm dan ook te investeren, is van harte welkom bij The Sacred Society.

We ontmoeten je graag.

The Sacred Society

Bekijk ter inspiratie dit filmpje: