Over Ons

The Sacred Society helpt mensen het heilige pad van het leven te bewandelen – een pad naar heelheid – van binnen naar buiten en andersom. Een hereniging van het mannelijke met het vrouwelijke.

Al het leven is heilig! Zo ook dat van de mens. Het leven is een oneindige reis van leven, dood en wedergeboorte. Een dynamisch spel van afgescheidenheid naar verbinding en harmonie. Niets in onze werkelijkheid is afgescheiden!

Wij slaan een brug tussen mensen onderling ongeacht geslacht, culturele achtergrond, leef- of zienswijze. Het doel is om van en met elkaar te leren wat het leven betekent.

The Sacred Society is opgezet als religie. De oorspronkelijke betekenis van het Latijnse woord religare betekent: re- [wederom] + ligare [binden].

Wij zijn een beweging van mensen die niet alleen zichzelf verrijken met heling, rituelen en innerlijke groei maar zich ook inzetten voor een betere leefwereld voor al het leven. Het is onze missie om onze Levensbeschouwing over te brengen op de volgende generatie(s) om zo de poorten open te zetten naar het nieuwe tijdperk en vorm van samenleven: een samenleving waarin we ons steeds weer opnieuw verbinden met het heilige, de heelheid en eenheid. 

Onze grootste wens is om vanuit de Stichting een nieuwe vorm van onderwijs op te zetten die gebaseerd is op onze Levensbeschouwing. De tijd voor een nieuw manifest in het onderwijs, de wortels van onze samenleving, is nú. Met iedere donatie aan onze Stichting draag je bij aan dit manifest.

Daarnaast initiëren we andere projecten o.a. op het gebied van healing en het verbinden van mensen met hun expertises.

Alvast onze hartelijke en oprechte dank voor jouw steun.

Met liefdevolle groet,

Stichting The Sacred Society

Bijeenkomsten

Tijdens onze bijeenkomsten vormen we een coherent lichtveld en een creatieplek voor de manifestatie van een nieuwe aarde.

Projecten

Bekijk de initiatieven van the Sacred Society voortgekomen uit de bijeenkomsten.

Healing event

Neem deel aan een healing event en ervaar een uniek energetisch krachtveld.

STEUN ONS